Secretariaat Stichting Krasnakin
Henri Dunantlaan 3
7261 BW Ruurlo
E-mail: info@krasnakin.nl


Krasnakin

Door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Rekeningnummer:NL04 RABO 0143 1875 03